Inhoud opleiding

Onder leiding van twee docenten/leermeesters worden deelnemers in tien weken tijd opgeleid tot ambachtelijk kok. Ze staan vier dagen per week achter het fornuis en koken iedere dag een uitgebreide lunch,  waarvoor ook gasten worden uitgenodigd. Tevens zullen zij gaan werken met de prachtige boeken van de SVH. Hierbij zit ook een online omgeving waar op school en thuis in gewerkt gaat worden. In deze omgeving staan opdrachten die tijdens de opleiding getoetst zullen worden.

Met regelmaat worden er ook een chef en een sous-chef aangewezen die op die dag verantwoordelijk zijn. In wisselende groepen wordt daarnaast afgewassen en schoongemaakt.

De deelnemers leggen bedrijfsbezoeken af en doen mee aan excursies. Er wordt gewerkt met gastdocenten (een slager, een visboer,  een banketbakker en een restauranthouder) uit de praktijk. Verder wordt er tijdens de opleiding geoefend in een zgn. “elevator pitch”  en volgen de deelnemers een cursus Bedrijfshulpverlening (BHV).

Na de eerste tien praktijkweken op de Culinaire Vakschool gaan de leerlingen tien weken stage lopen van minimaal 24 uur per week. De Culinaire Vakschool helpt bij het vinden van een geschikte stageplaats. In totaal duurt de opleiding dus 20 weken.

Rond de vierde week van de opleiding wordt een grote netwerklunch georganiseerd waarvoor horecaondernemers worden uitgenodigd. Voor de deelnemers is dit een uitgelezen moment om zichzelf en de door hen bereide gerechten te presenteren. Voor werkgevers is dit een goed moment om hun potentiële kok te ontmoeten en hun netwerk met (collega)ondernemers uit te breiden. Voor deze lunch worden overigens niet alleen horecaondernemers uitgenodigd, maar geïnteresseerden uit heel veel verschillende netwerken.-

Tijdens de opleiding zijn er twee momenten waarin de voortgang van de deelnemer en het perspectief op de arbeidsmarkt worden besproken: in de eerste week van de opleiding, halverwege en vlak voor het examen. Hierdoor is steeds helder welke leerpunten actueel zijn en waar bijsturing noodzakelijk is om voor een baan of voor een vervolgopleiding in aanmerking te komen. Na tien weken kunnen de deelnemers behoorlijk zelfstandig werken en gaan ze op stage.

Het praktijktraject van tien weken wordt geëxamineerd door de docenten/leermeesters en wordt afgesloten met een diploma Ambachtelijk kok Culinaire Vakschool. Daarna volgen tien weken stage en wordt het totale traject afgesloten met een examen van de SVH. Een externe examinator neemt samen met de docenten het examen voor kok niveau 2 af. Bij slagen krijgen de deelnemers een niveau 2 branche erkend vakdiploma van de SVH. Dit vakdiploma is het bewijs dat de geslaagde beschikt over de door de branche vastgestelde kennis en competenties die nodig zijn om het vak van kok uit te oefenen.

De opleiding wordt afgesloten met:

  • Een erkend vakdiploma op niveau 2 van de SVH
  • Een BHV-diploma
  • Het diploma ambachtelijk kok van de Culinaire Vakschool

Duur opleidingstraject

Het totale traject duurt 20 weken (tien weken praktijkopleiding en tien weken stage).

De Culinaire Vakschool houdt contact met de deelnemers tot na het moment van diplomering van de SVH. Het moge duidelijk zijn dat voor de CV het accent ligt op de praktijkperiode. Na afsluiting van deze periode zal nog een periode van twee maanden intensief contact zijn om deelnemers bij een werkgever te plaatsen of een vorm van ondersteuning te bieden bij de werkgever of om de deelnemer bijvoorbeeld in een vervolg(opleidingstraject) geplaatst te krijgen, of op een werkervaringsplaats. Dit alles is afhankelijk van de mogelijkheden en competenties van de deelnemer en de met hem/haar afgesproken individuele doelstellingen van het opleidingstraject.

Startdata

De volgende groep start op 19 oktober. Er zijn nog plekken beschikbaar, meld je aan!

Contactpersonen
Paul Rodenberg
Margriet van der Kleij

Adres
Oeverkruid 12
9738 AK Groningen
050-2110487

E-mailadres
culinairevakschool@gmail.com
Website
www.culinairevakschool.nl