Kansfonds

Kansfonds geeft mensen de kans
Kansfonds is een nationaal fonds dat zich specifiek sterk maakt voor mensen in kwetsbare situaties. Het steunt initiatieven waardoor mensen weer hoop en perspectief krijgen. En die hen helpen een nieuwe plek in de samenleving te krijgen. Kansfonds steunt die initiatieven met geld en expertise. Geïnspireerd door zijn katholieke wortels, wil het fonds zo bijdragen aan een rechtvaardige wereld. Een wereld waarin mensen omzien naar elkaar en waarin ieder mens telt.

Kansfonds wordt gesteund door onder andere de Nationale Postcode Loterij en de Lotto. Meer informatie is te vinden op de website www.kansfonds.nl.

Gemeente Groningen

De gemeente Groningen steunt de Stichting Culinaire Vakschool.

Werk in Zicht

Actiegerichte samenwerking op de Groninger en Noord-Drentse Arbeidsmarkt.
Zie ook www.werkinzicht.nl

Het Kopland

Voor iedereen die grip op het leven verliest, kwetsbaar is of uitgesloten dreigt te worden, zorgt Het Kopland voor verandering. Met begeleiding, behandeling en veilige opvang, hulp bij wonen, werken en relaties. Zodat mensen zelf hun plek en richting vinden en weer gewoon mee kunnen doen.

Gezinnen, gemeenten, kinderen, dak- en thuislozen, ketenpartners, jongeren, vrouwen, professionals…

Het Kopland is er voor: dak- en thuislozen, jongeren op zoek naar eigen plek en toekomst, gezinnen die letterlijk worstelen met huiselijk geweld, professionals voor voorlichting en scholing, gemeenten voor advies, vrouwen en kinderen een veilige plek….

We zijn er voor de verandering. Voor de eerste stap naar de toekomst.

Een nuchtere noordelijke mentaliteit maakt dat onze medewerkers elke dag van de week klaar staan. Hun professionele betrokkenheid zorgt voor veiligheid voor clienten en helpt hen stappen te zetten naar zelfredzaamheid.

Omdat iedereen gewoon mee moet kunnen doen!

NAM

Dit project is mede mogelijk gemaakt middels een bijdrage uit het NAM Werkgelegenheidsfonds.

SVH

De opleiding vindt plaats in nauwe afstemming met de eisen die worden gesteld door de Stichting Vakopleiding Horeca (SVH). De Culinaire Vakschool maakt gebruik van de theorie- en werkboeken en online omgeving van SVH.

Provincie Groningen

Dankzij een subsidie van de provincie Groningen biedt  de Culinaire Vakschool dit jaar 9 studenten een opleiding, stage en mogelijk een betaalde plek in de horeca aanbieden.